Weber, Balanyà - Two Pianos

Projectes amb piano

Improvisationsbegegnung / Encontre d'improvisació
Katharina Weber, piano
Josep-Maria Balanyà, piano