Interactive Orchestra Geneva

Conducting

Taller de creació musical en temps real i d'improvisació dirigida amb els alumnes de la Haute Ecole de Musique Genève